Member

 • Ware Wilkerson posted an update 2 months ago

  7 bước Quy trình SDLC cho Phát triển ứng dụng Tailor made

  Công ty của chúng tôi là được sử dụng để tuân thủ các quy trình xác định trước để có thể đảm bảo rằng điều gì chúng tôi làm đều hoàn hảo về mọi tính năng và lợi ích chúng tôi vô cùng lớn. lĩnh vực chương trình tùy chỉnh rất cạnh tranh tương tự như vậy not thực sự không có a new quy trình được xác định trước cái đó lần lượt đảm bảo rằng cái cụ thể phần mềm được phát triển sẽ là được phát triển và đóng quân theo các các thông lệ tiêu chuẩn. SDLC là viết tắt của Phần mềm Phát triển Vòng đời và thậm chí đặt ra the từng bước giai đoạn để phát triển phần mềm máy tính bằng cách sử dụng các nền tảng khác nhau như PHP, asp. Net, Flex , Silverlight, SharePoint, BizTalk, v.v.

  Nhiều thiết kế SDLC hiện tại, mô hình nào nên là sử dụng cho cái ứng dụng tùy chỉnh tiến bộ dự án the phần mềm nước ngoài nâng cao công ty phụ thuộc vào cái gì đa dạng của dự án cùng với những chi tiết khác . Cho dù method is được chọn cái 7 cơ bản hành động để phát triển phần mềm tùy chỉnh sử dụng SDLC vẫn như cũ . Ở đây chúng tôi đã có liệt kê chúng liên quan đến bạn hiểu:

  Chuẩn bị :

  chương trình phần mềm là gì? Đây là một khái niệm được mã hóa thành một chương trình để giúp doanh nghiệp của họ dễ dàng quy trình của doanh nghiệp . Để chuyển khái niệm thành một ứng dụng thẻ tín dụng yêu cầu toàn bộ rất nhiều lập kế hoạch bởi vì nó liên quan đến phạm vi rộng của công việc và tiền mặt . Việc lập kế hoạch bắt đầu khi tính khả thi của cái ứng dụng được đánh giá.

  Thiết kế và phong cách:

  Bước này không nên chắc chắn không được trộn lẫn với thiết kế giao diện và cảm nhận liên quan đến ứng dụng vì nó liên quan đến quyết định những chi tiết cụ thể của ứng dụng như nền tảng nào chắc chắn được sử dụng ngoài cách phát triển ứng dụng custom made may được thực hiện. Nó thực sự là trên thực tế cái kế hoạch thô cái đó mô tả gần như tất cả các giai đoạn tham gia trong phát triển phần mềm máy tính tùy chỉnh. Dự án nhà quản lý và nhà thiết kế hợp tác thiết kế chương trình phần mềm .

  Thực hiện:

  Sau đó, sẽ đến bạn có cơ hội đưa vào thực hành tất cả phán đoán được đưa ra. Bước đầu tiên rất đầu tiên chương trình và được cái này chấp thuận từ các bên liên quan thường là. Trong khi đây là một số loại quy trình chung liên quan đến ứng dụng tùy chỉnh nâng cao có rất nhiều phần mềm ra nước ngoài nâng cao các công ty suy nghĩ trong sau sự lặp lại SDLC bằng cách cái nào lần lượt phát triển phần mềm là chắc chắn được thực hiện từ từ cộng đều đặn nhận được sự chấp thuận của khách hàng ở mỗi giai đoạn.

  Thử nghiệm:

  Hai loại chính liên kết với thử nghiệm được sử dụng rộng rãi a) được kiểm tra bởi người tiêu dùng và b ) Kiểm tra chuyên nghiệp . Crack đầu tiên loại thử nghiệm trả tiền cho khi chương trình là trực tiếp triển khai hướng tới người tiêu dùng. Loại thứ hai điều quan trọng là trước khi phân phối it cho khách hàng.

  Công nhận:

  Thuật ngữ này làm tham chiếu đến thừa nhận của phần mềm bên trong nơi cái này cái mà chắc chắn được mô tả qua cái số lượng cá nhân sử dụng nó . Nó có thể của cổ điển thiết bị .

  Sự bảo trì:

  Khi phần mềm là được phát triển nó thực sự là không bao giờ tốt như nó là . Thường thì những thay đổi sẽ xảy ra được yêu cầu cho trong suốt sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có, bảo trì ứng dụng đề cập đến trong đó phần mà thay đổi đối với chương trình là thực hiện với một khi cần thiết cơ bản. Phần mềm nước ngoài phát triển các công ty phải để cung cấp bảo trì trợ giúp qua điện thoại, thảo luận hoặc email. Nâng cấp Mặt hàng thêm vào được bao gồm như một phần của dịch vụ .

  Thải bỏ:

  Bất cứ điều gì sẽ trở thành lỗi thời cần phải có loại bỏ và tương tự sẽ là trường hợp với phần mềm tùy chỉnh. Loại bỏ là bước cuối cùng liên quan bên trong chiến lược SDLC cho ứng dụng. Nó sẽ là không dễ dàng như it nghe có vẻ bởi vì tiện lợi ở đây có nghĩa là đầy đủ xử lý cụ thể để cái đó không lịch sử tài liệu là đã từng định vị.

  Crack Software tự hào giữ lại cái đầu của mình lớn là một liên quan đến tốt nhất nước ngoài phát triển phần mềm công ty cung cấp phát triển ứng dụng giải pháp hạng A tùy chỉnh .